Мнението, което ми бе поискано и написах преди около 2 години, за съжаление още е валидно. Нещата не са се променили в положителна посока. За 2012г. цената на КП № 197 КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП ЗА ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА е не 232лв., а….182лв.

Д-р Николай Тодоров

НАРЕДБА № 41 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ“ …минимум 50% от пациентите трябва да започват хемодиализно лечение с функциониращ траен съдов достъп.
Това е единственото изречение в медицински стандарт „Диализно лечение“, което засяга съдовият достъп на тези болни. Не е регламентирано кой го извършва, кой заплаща тази дейност. Съществуващата КП № 197 КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП ЗА ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА / на стойност 232лв/., която е за изграждане на А-В фистули, шънтове и протези. В нея не е застъпен част от съдовия достъп – имплантиране на постоянни тунелизирани катетри (ПТК).
Дейността по поставянето на ПТК не е регламентирана и по никакъв начин не се покрива с дейността описана в КП № 197.
Поставянето на тези катетри изисква коренно различна техника, извършвана от високо специализирани лекари под ехографски, рентгенов или ангеографски контрол по време или след извършване на манипулацията. Имплантират се най-често в дясното предсърдие и представляват сложна медицинска манипулация, криеща значителни рискове и опасности за живота на пациента.
В страната има само няколко лекари, които извършват тази дейност, но те не са подкрепени нито законодателно, нито финансово.За 2010г. са поставени ок. 4 000 временни катетъра за болни започващи ХД и около 500 ПТК. МЗ е закупило по държавна поръчка за 2010г. 320 катетъра. Предоставените от МЗ катетри не отговарят на необходимите изисквания дадени от водещи в тази област специалисти. Едните катетри са прекалено дълги (30 см) при изисквания за 19 см. за имплантиране в дясно и 23 см за имплантиране в ляво, а другите са от материал (силикон вместо полиуретан), който не отговаря на препоръките и компрометират работата с ПТК. Тези катетри са подходящи само за определени болни, но не и за по-голямата част от пациенти нуждаещи се от ПТК.
Недостатъчният брой ПТК получени по държавна поръчка, нарасналият брой на нуждаещите се от ПТК пациенти, желанието на болните да получат по-качествени катетри налага те сами да ги закупуват. Цената за 1 бр. катетър може да достигне и до 600 лв./ в зависимост от качеството на катетъра и индивидуалните нужди/.
Европейският стандарт за най- добра практика (ERBP) препоръчва силно ограничение на временните катетри за ХД поради следните причини: Феморални катетри трябва да се поставят само на хоспитализирани болни с ОБН и максимален престой до 1 седмица, но те компрометират бъдеща трансплантация /у нас те са най-често поставяните катетри/. Поставянето на временни катетри във вена субклавия не се препоръчва поради 100% стеноза на съда. Продължават да се поставят в някои болници, но компрометират възможността за последващо имплантиране на ПТК. Препоръчва се да бъде поставен временен катетър във вена югуларис интерна, но за не повече от 21 дни.
Препоръчоително е да се поставяне ПТК във вена югуларис интерна до изграждане на постоянен съдов достъп описан в КП № 197. Необходимото време за изграждането и неговата готовност за използване е достига…3 месеца. При възрастни болни, диабетици,болни при които се очаква кратка преживяемост, с неподходящи съдове и такива, при които е изчерпана възможността за изграждане на естествен съдов достъп /А-В фистули/ или съдови протези, ПТК се превръщат в единствения възможен съдов достъп.
Посочените по-горе данни показват, че ако се съобразяваме с изискванията за Най-добра европейска практика (ERBP) броят на ПТК необходими през тази година ще достигне 1 000.
Наредбата за преминаване към нов механизъм на финансиране на лечебните заведения през 2011г. е неприложима, поради недостатъчно финансиране /66лв. за лекарствени продукти и медикаменти /, което стига само за закупуване на най-необходимото.
Болниците по никакъв начин няма да имат възможност да осигурят нужното количество ПТК за нуждаещите се поради непрекъснато нарастващият им брой и пациентите ще бъдат принудени сами да ги осигуряват.
Администрирането от МЗ, че болниците са длъжни да осигуряват медицински консумативи за болните без достатъчно финансиране е неприложимо.
Изход от създалата се ситуация е промяна на Медицински стандарт “Диализно лечение“ в частта късаеща съдовия достъп, в която ясно и точно да се регламентират видовете съдов достъп, сертифициране на специалистите имплантиращи ПТК, които имат право да го извършват и начините за финансиране на тази дейност.
Да бъде изменена и разширена КП № 197, в която да бъде включена и дейността по поставяне на ПТК. Включване и на цената на самия ПТК. Друг начин е да бъде включена цената на този консуматив към групата на имплантите /какъвто всъщност е/, които допълнително се заплащат от НЗОК както при някои други клинични пътеки. По този начин цената на КП № 197 с включен ПТК ще възлезе на 650 – 700 лв.
Не е редно болните с ХБН, които се нуждаят от ХД сами да заплащат този консуматив, но не е и редно малкото лекари, които могат да извършват тази толкова специфична и рискова дейност да са подложени на репресия, поради законодателно и финансово неразрешения проблем на тази част от постоянният съдов достъп на пациентите на ХД и да бъдат принудени да спрат да поставят ПТК.

This entry was posted in Полезно and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *